Overview
När människan ska bygga ett hållbart samhälle står vi inför en utmaning lika stor som den industriella revolutionen. För att lyckas måste vi lära oss att leva med naturen. Vi föreslår en byggnad som symboliserar en ny era av harmoni och samförstånd mellan natur och människa - en ny typologi av skyskrapor där människor på lika villkor lever tillsammans med fåglar, bin och ekorrar.
  • Status : Idé
  • Budget : N/A
  • Sustainable : Vision om hållbara bostadslösningar
  • Programme : boende för djur & människor
  • Site : Shanghai, Kina
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Shadi Jalali Heravi, Maria Fernandez, Alexandra Agapie
  • Other : 1a pris i World Architecture Festival
  • Project's Link : Bildspel A Tower of Nests

Related Projects