Overview
På hörnet av Gibraltarvallen - Engdahlsgatan föreslår vi en byggnad med stram arkitektur och en stomme och fasad helt i trä.  Den ansluter sig till den befintliga bebyggelsens eftertänksamma saklighet och detaljering, och vidare in i framtiden. I byggnaden används trä på olika sätt och med olika behandlingar, som i den öppna bottenvåningen med en tydligt redovisad trästomme med synliga pelare och balkar. Den helt öppna bottenvåningen möjliggör ett flexibelt program med olika funktioner och aktiviteter, synliga genom glaspartierna som skapar siktlinjer rakt genom byggnaden. Fasaden kläs i furupanel, och fasaddetaljer och räcken utförs av ribbade trästavar. Socklarna ges en detaljerad utformning med exempelvis infrästa mönster i träet, med en större detaljering kring entréer. Träskivorna för stommen framställs av förnyelsebar råvara och tillverkas i en energisnål process med minimal miljöpåverkan. Materialet ingår som en naturlig del i kretsloppet, och binder koldioxid under hela sin livslängd. Genom att vi certifierar med Svanen säkras en hög nivå på ingående material, och krav ställs också på byggnadens energieffektivitet och en god inomhusmiljö. Ovanför det aktiva bottenplanet finns bostadsvåningarna med lägenheter i en rad olika storlekar. Lägenheterna är planerade kring de stora glaspartierna, som även finns i de mindre lägenheterna.
  • Status : Markanvisningtävling
  • Client : Göteborgs Stad
  • Partners : Hanssongruppen AB
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Edouard Boisse, Francesca Suaria, Eugenio Fortis
  • Project's Link : Gibraltarvallen

Related Projects