Overview
The House of Fairy Tales är en saga i sig. Där barn, vuxna ,alla kan vara en del av de berättelser som HC Andersen skrev. Det är tänkt att vara en plats där fantasi och verklighet möts, där det förflutna möter nutid och där gränsen mellan inne och ute löses upp. Det kommer att bli ett internationellt landmärke liksom ett nytt offentligt rum för Odenses invånare. Fem element perforerar marken vid museet, fyra rätblock och en spiral . Dessa element skapar ett samband mellan museets anläggning under mark och Lotzes Garden men även mötet mellan besökaren och HC Andersens fantasi. Spiraltrappan är museets inbjudande entré, här blandas museets besökare med stadens invånare som njuter av solen på den sydvästra trappningen som skapas av spiralen.  Här kan man få en glimt av utställningarna genom de uppglasade sidorna längs med rampen. Varje rätblock har sin unika materialitet som refererar till antingen en specifik saga eller till personen Hans Christian Andersen.  
  • Status : Idé
  • Client : Odense Bys Museer
  • Partners : Odense Kommune, Odense Bys Museer, Realdania
  • Programme : Kultur
  • Site : Odense Kommune
  • Team : Joakim Kaminsky,Fredrik Kjellgren, Lucía de Val Cremades, Izabela Pavel

Related Projects