Overview
Östra Kvillebäcken utformas som en tät och levande stad med ett starkt hållbarhetsfokus. Därför certifieras kvarteret enligt Miljöbyggnad Silver. Våra byggnader hämtar sin inspiration i innerstadens stenstad och dess stadsmässiga kvalitéer. Konstnärlig utsmyckning med anknytning till platsen och materialbehandling ger byggnaderna en egen kontemporär identitet. Bostadsgården bildar en grön oas med aktiverade öar. Det finns naturliga mötesplatser med olika teman längs gångstråken som leder besökaren genom kvarteret. I gemensamhetslokalen finns plats för fest, övernattning eller möten. I anslutning till lokalen finns även en gemensamhetsanläggning på gården med tvättstuga och plats för umgänge. Bostäderna är generellt yteffektiva med få överytor. I utformningen har vi arbetat med grundläggande arkitektoniska kvalitéer som axialitet, rumssamband och genomsikt.
  • Status : Färdigställt 2015
  • Client : HSB
  • Partners : Peab, Ramböll, Bengt Dahlgrens, 02 Landskap
  • Sustainable : Miljöbyggnad Silver
  • Programme : Bostäder, 68 lägenheter (5800kvm)
  • Site : Kvillebäcken, Göteborg
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Sandra Nygren, Michael Tuuling.
  • Project's Link : HSB Kvillebäcken

Related Projects