Overview

”Kjellgren Kaminskys styrka har alltid varit deras obändliga vilja att skapa uttrycksfull och artikulerad arkitektur… Kollaskolan i Kungsbacka är i det avseendet inget undantag.”

Per BornsteinArkitektur magazine
Kollaskolan är en lekfull, inspirerande och hållbar skolmiljö där eleverna står i centrum och byggnadsvolymerna är väl anpassade efter syfte och kontext. Kollaskolan är byggt som ett komplement till en befintlig skola, där skolgården fungerar som en sammanlänkande och kreativ utemiljö.  Kollaskolan är ett  av Sveriges största passivhus. Gatufasaderna har ett sobert uttryck och utgår ifrån Kollastadens stadsmässiga utveckling. Kollaskolan huserar 360 elever från 6:e till 9:e klass och är resultatet av en tävlingsvinst.
  • Status : Färdigställt 2014
  • Client : Eksta Bostads AB
  • Partners : Ramböll, 02 Landskap, Anna Törnqvist
  • Budget : 220.000.000 SEK
  • Sustainable : Passivhus, solceller, material registrerade i BASTA och SundaHus
  • Programme : Skola (6500kvm), Idrottshall (4500kvm)
  • Site : Kolla, Kungsbacka
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Joti Weijers-Coghlan, Michael Björeling, Mélia Parizel, Maria Syrén, Michele Pascucci, Kay Fang Chang, Maëlis Grenouillet, Sanna Johnels, Gaby Andersson, Paulina Kaluzna, Paco Pomares
  • Other : 1a pris i en tävling
  • Project's Link : Kollaskolan Bildspel

Related Projects