Overview
Hur bygger man i en skog med respekt för naturen? Idag är Kristineberg ett område bevuxet med skog, vilket även blev en utgångspunkt för vår design. Husen ges en varierad formgivning, men tillhör alla samma familj då de hålls samman i sin materialitet och sitt moderna formspråk. Exteriört använder vi oss av naturnära material, framförallt trä, med steninslag i sockelvåning och kring entréer. Trä är ett material som är i linje med våra ambitioner för den ekologiska hållbarheten och det byggnadsmaterial som ger minsta klimatpåverkan vid tillverkning Färgskalan är milda naturfärger, färg dominerar och kompletterasmed stål och betong i naturfärg. Att lägga parkeringen under husen gör också att stadsdelen kan behålla stora gröna ytor och befintliga träd. Genom att kombinera olika transportslag baserade på förnyelsebara och lokala energikällor såsom cykel, fraktcykel och elbilar säkras möjligheten till transporter även i händelse av kris. För att premiera dessa transportslag utformas stadsdelen gång- och cykelvänlig och en hållbar mobilitethub med elfordon finns i bästa läge.
  • Status : Pågående, Vinst Markanvisningstävling
  • Client : Svea Fastigheter
  • Sustainable : Resilient stadsdel, träbyggande.
  • Programme : Bostäder, 135 lägenheter
  • Team : Joakim Kaminsky, Edouard Boisse, Katharina Heidkamp
  • Project's Link : Kristineberg, Vallentuna

Related Projects