Overview
Hur ser framtidens hållbara persontransporter ut? Vi har tagit fram en vision om laddningsstationer för eldrivna bilar, cyklar och mopeder. Laddningsstationerna drivs av solenergi och är designade för tre tomter i Angered, Rosenlund och Högsbo i Göteborg. Stationerna är vackra konstruktioner i trä och erbjuder även väderskydd, väntrum och kioskfunktioner. Trafikkontoret ser att laddningsstationerna kan fungera som förebilder för framtida projekt.
  • Status : Idé
  • Client : Trafikkontoret
  • Sustainable : Elbil, solceller, hållbara material
  • Programme : Laddningsstation
  • Site : Flera ställen i Göteborgsområdet
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Helder Pinto, Kay Chang, Michele Pascucci
  • Project's Link : Bildspel Laddningsstation

Related Projects