Overview
I utkanten av centrala Stavanger ligger Løkkeveien 99. Tomten blickar ut över hamnen och de äldre delarna av staden. Efter en omfattande analys av de lokala förhållandena och den lokala marknaden valde vi att föreslå the program för att sprida de långsiktiga riskerna. Totalt 19 000 kvm är uppdelade i de tre funktioner; kontor, bostäder och gym. Funktionerna ryms inom tre olika volymer, var och en med sin optimala placering på tomten. Byggnaderna förhåller sig respektfullt till sin omgivning samtidigt som de är anpassade till sin funktion. Ett nytt torg skapas som bildar en representativ entré till byggnaden samtidigt som det visuellt bjuder in till byggnaden. Programmen ger ett mervärde till området med nya offentliga rum, nya siktlinjer samt ett lokalt gym. Gymmet placeras i den befintliga byggnaden och kan användas både av de personer som arbetar på de nya kontoren och av de boende. Det ger också allmänheten tillgång till den fantastiska utsikten mot havet. Løkkeveien 99 kommer att bli ett aktivt centrum för de moderna människor som lever, arbetar och verkar där.
  • Status : Ej avgjord tävling
  • Client : Thorleif Sunde Aksjeselskap
  • Partners : Tenjin Visual
  • Sustainable : Gröna rum
  • Programme : Kontor (10 000 kvm), Bostäder (4 300 kvm), Gym (1 300 kvm)
  • Site : Stavanger, Norge
  • Team : Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren, Ana Martínez Ibáñez, Jakub Jílek,
  • Other : Som ett av fem utvalda kontor deltog KKA i ett parallellt uppdrag i Stavanger. Tillsammans med Tenjin Visual bildade vi ett unikt team där arkitekter och visualiserare tillsammans utvecklar konceptet.
  • Project's Link : Bildspel LØKKEVEIEN ARC

No Related Item Available