Overview
Kan man äta kakan och fortfarande ha den kvar? Kan Heden fortsätta vara en öppen plats präglad av idrottsliv och möten, och samtidigt ge förutsättningar för förtätning och utveckling av staden? Heden skulle vinna på färre markparkeringar, en större mångfald av idrottsprogram och stråket i Vasagatans förlängning mot Ullevi skulle kunna förstärkas och befolkas ytterligare. Hit flyttas Valhalla sporthallar som idag ligger mellan Scandinavium och Valhallabadet samt Ullevi Tennisklubbs hallar och utomhusbanor vid Gamla Ullevi. Flytten är kort men troligtvis kan synergieffekter uppstå när fler idrotter samlas vid Heden. Föreslaget är att Heden förtätas nedåt, och det Göteborgska namnet för vår projektidé faller sig naturligt; Neden. Vi vill skapa en underjordisk idrottsanläggning i två våningar, detta skall även rymma lokaler och parkering. En boulevard byggs och aktiveras av uteserveringar, grönska och en möjlighet för ungdomar och barn att ta del av detta skyddade bilfria stadsrum. Längs gatan fylls näringslivet på med butiker, restauranger och arbetsplatser. Idrottslokalerna nås både från boulevarden eller direkt från det bakomliggande parkeringsgaraget. Den nedsänkta gatan omges av ca 10 meter höga fasader vilket ger en sektion som är ljusare än de flesta stadsgator. Genom en snillrik planering av ramperna blir alla delar av gatan tillgängliga och alla nivåer kan även nås via hiss. De lokaler som behöver dagsljus placeras längs gatan medan parkering och idrottshallar förläggs längre in. Heden skall kunna fortsätta vara en unik öppen plats i Göteborgs hjärta samtidigt som den fylls med fler kvalitéer och fungerar som en katalysator för utvecklingen av hela den centrala staden.    
  • Status : Idé
  • Programme : 1 Bevarat Heden 1 boulevard i hängmattsform 1 gym 2 fotbollsplaner 5 restauranger 5 butiker 10 tennisplaner 10 handbollsplaner 70 träd 100 arbetsplatser 400 bostäder 1000 parkeringsplatser
  • Site : Gothenburg, Sweden
  • Team : Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren

Related Projects