Overview
Revitalisering av en central tomt i Göteborg där Göta Älv-brons sydfäste landar idag. När bron i framtiden rivs, frigörs central mark som i förslaget används för att knyta ihop den fragmenterade stadsväv som nuvarande tomt omges av.Vi föreslår en ny grön urban axel som förbinder Göta Älv med centrum och den nya strukturen tar avstamp i existerande siktlinjer och skalor. De föreslagna byggnaderna varierar i volym och material, och relaterar till befintliga höghus, hamnlandskap och den mänskliga skalans närvaro. Huvudidéerna i vårt förslag har implementerats i detaljplanen för det nya området.
  • Status : Idé
  • Client : Göteborgs Stad, Vasakronan, Platzer
  • Sustainable : Hållbar Stadsplanering: bilfri zon, gröna tak, cykelparkering
  • Programme : (Stadsplan) 120000 kvm
  • Site : Lilla Bommen, Göteborg
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Sanna Johnels, Gaby Andersson.
  • Other : Underlag för detaljplan
  • Project's Link : Bildspel Nya Lilla Bommen

Related Projects