Overview
Ett innovativt bostadsprojekt med fokus på social hållbarhet som ligger i den första etappen av stadsutvecklingsprojektet H+ i Helsingborg. Vi vann projektet tillsammans med Riksbyggen i en markanvisningstävling. Det vinnande förslaget har som utgångspunkt att skapa en miljö präglad av mångfald, innovation och hållbarhet. På tomten placeras ett bostadshus, delvis med lokaler i bottenplan, en grönskande gård och en levande närmiljö. Husen utformas för att klara energianvändningskrav motsvarande passivhus. Förslaget är utformat med tegelfasader, ett naturligt och hållbart material med lokal förankring. Kulör och murningsteknik varieras för varje trapphuslängd vilket ger en variation i uttryck. Fasaderna används också för innovativa inslag i närmiljön såsom en lysande fasadvägg kopplat till ett othellospel i markplan samt en vägg tillägnad streetart. Taklandskapet blir byggnadens femte fasad. Här samsas vindskyddade terasser och hållbar teknologi som minivindkraftverk och solceller. Delar av bostäderna i taklandskapet utformas som separata studios med perfekt norrljus, här kan man driva sin egen verksamhet i anslutning till bostaden eller jobba hemifrån. Innergården blir en grönskande arena för husets sociala liv, här finns odlingslådor, terasser, bärbuskar, träd, uteplatser, cykelverkstad och eventuellt uteservering för ett café. En mikro-lokal på 15m² med skyltfönster hyrs ut gratis. Man får ansöka om att få sitta i lokalen under max 3 månader. Bland ansökningarna premieras personer som kan ha svårt att ha råd med en traditionell lokal och idag kanske sitter hemma utan att synas med sin kreativa och innovativa verksamhet. Lägenhetsförråden förläggs på respektive våningsplan i samband med trapphusen. På detta sätt får man nära till sitt förråd. I anslutning till trapphusen finns även cykelbalkonger där man kan förvara en exklusiv cykel nära sin bostad.
  • Status : Vunnen markanvisningstävling
  • Client : Helsingborg stad
  • Sustainable : Vindsnurror, Solceller, Gröna tak, stadsodling, passivhustekni
  • Programme : Flerbostadshus med lokaler i bottenplan ca 2760 kvm
  • Site : Oceanhamnen, Helsingborg
  • Team : Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren, Edouard Boisse, Raluca Constantinescu.

Related Projects