Overview

"Här finns inte en detalj, inte en funktion, inte en yta som inte tänkts igenom och gestaltats. Svenskt byggande torde ha en del att lära i Öijared"

Per BornsteinArkitektur magazine
Den nya hotellbyggnaden - ett komplement till arkitekten Gert Wingårdhs genombrottsprojekt Öijared Country Club - förmedlar en countrykänsla där skogens färger och gedigna material visar sig genom trä, sten och dova färger. Projektet förhåller sig respektfullt till existerande byggnad och omgivande natur och hotellet kommer stillsamt att smälta in i skogsbrynet. Byggnadens material är valda med omsorg och fasadens ribbor hämtade ur den omgivande skogen. I hotellet kan besökaren uppleva skogens tystnad och förmåga att absorbera ljud, liksom eldens förtrollande och samlande kraft.
  • Status : Färdigställt 2015
  • Client : Öijared Country Club
  • Partners : Moelven
  • Sustainable : Självförsörjande, lokala material....
  • Programme : Hotell (2300 kvm)
  • Site : Öijared
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Johan Brandström, Sanna Johnels.
  • Project's Link : Bildspel Öijared Hotell

Related Projects