Overview
Pilgrimssenteret har Kyrkan som fokuspunkt. Dess arkitektoniska utformning har en enkelhet som underordnar sig kyrkan.  Dess sektion minner om en enkel ekonomibyggnad med sadeltak. Samtidigt har senteret en egen stark karaktär; dess svängda form gör byggnaden unik och skapar en plats för kyrkbacken. De interiöra rummen minner om sakrala rum som i modern tappning skapar spänning och värdighet.
  • Status : Idé
  • Client : Røldal kyrkje
  • Sustainable : Lågenergihus, lokala material, lokala konstruktionsmetoder
  • Programme : Besökscentrum, kapell, kontor, restaurang (1004kvm)
  • Site : Røldal, Norge
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky

Related Projects