Overview
Kan reclinern med ett nytt uttryck men med bibehållen funktion, tilltala nya målgrupper? Kan möblers uttryck överordnas av dess funktion? Skulle detta i sin tur kunna visa på att uttryck är viktigare än funktion i valet av möbel? Med utgångspunkt i den amerikanska reclinern arbetade jag med att behålla dess funktion men förändra uttrycket genom att lägga till historiska och personliga värden. Resultatet är en recliner uppbyggd på små kuddar av olika sort och karaktär, där varje del länkas ihop med fåtöljens stålskelett. ”Min svulstiga tjocka, fåtölj” är tänkt att förstärka den rumsliga plats som en recliner tar och samtidigt ge en mer personlig karaktär till möbeln.
  • Status : Litet
  • Sustainable : Handgjorda kuddar, återvunnen recliner stomme
  • Programme : Fåtölj
  • Team : Fredrik Kjellgren
  • Other : Ställt ut på Röhsska museet
  • Project's Link : Bildspel Pompous Armchair

Related Projects