Overview
Vårt förslag består av fem olika hustyper som alla hämtar sin inspiration från Riddersviks kulturhistoria och tolkar den i modern tappning. Vi vill att husen skall vara stilrena och sobra med äkta material. HUSTYP 1 är inspirerad av de faluröda byggnaderna på herrgården. Förträdgårdarna utvecklas på ett innovativt sätt med ett loft över luftslussen och en atriumgård som kan öppnas eller slutas mot omgivningen med ett skjutbart träraster. HUSTYP 2, de staplade radhusen utformas med inspiration från Riddersviks huvudbyggnad med sobra och stilrena fasader i ljust tegel. De har utformats för att klara bullerkrav från Lövstavägen i norr. Entrebalkongerna ligger i norr mot vägen, men dominerar inte byggnadens uttryck. Fasaden mot Lövstavägen blir visuellt aktiv med rörelse vid husens entréer och balkonger. HUSTYP 3, stadsvillorna utformas med inspiration från Riddersviks huvudbyggnad med sobra och stilrena fasader i ljust tegel. Bostäderna på markplan har förträdgårdar. Husen har gjorts något större än i strukturplanen för att möjliggöra bra lägenhetsstorlekar. HUSTYP 4, flerbostadshusen utformas med sobra och stilrena fasader i ljust tegel och med betong inslag. Balkonger är indragna mot gatan och utanpåliggande mot gården. Bottenvåningen aktiveras genom at vissa lägenheter har små förträdgårdar mot gatan och med lokaler i hörnlägen. HUSTYP 5, radhustyp längs med huvudallén. Har samma tegel som flerbostadshusen, men en annan detaljutformning. Luftslussar i frostat glas och förträdgårdar. Det sista radhuset på gavelv har en takterrass. Radhustyp som är en variant av hustyp 5. Eftersom de ligger på norra sidan av allén har de fått balkonger över sina luftslussar.
  • Status : Markanvisningtävling
  • Client : Stockholms stad
  • Partners : Matssons
  • Site : Stockholm
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Edouard Boisse, Théau Langlois

Related Projects