Overview
KKA vann en markanvisningstävling för en tomt i den nya och gröna stadsdelen Rosendal i Uppsala. Ett bostadsprojekt med stark identitet som som skapar förutsättningar för en tillåtande och hållbar livsstil.  För att skapa variation och samtidigt en trivsam och tillåtande miljö låter vi 3 volymer, var och en med sin unika karaktär, bryta ner den stora skalan. Guldpalmen, Svartbjörken och Silvergranen är passivhus med trästomme och träfasader med olika behandlingar och detaljer. De brutna fasaderna med sluttande övre plan minskar upplevelsen av en hög volym samtidigt som den släpper in mer ljus.  Fasadens lutning på 15 ° blir också ett sätt att maximera effekten av solcellerna på Svartbjörken även vinterhalvåret då solen står lågt. De förskjutna volymerna och en indragen bottenplan ger en spännande och rumsskapande gård-och gatumiljö som uppmuntrar boende och passerande att stanna upp och sitta ner.Den nya stadsdelens läge i kombination med dess täta och gröna karaktär ger en god förutsättning för en hållbar livsstil.  Brf:en har därför en säker och väderskyddad cykelförvaring och en egen miljöstation som förenklar källsortering.  Odlingsmöjligheter på gården och i ett gemensamt växthus uppmuntrar till samverkan och blir en plats för avkoppling.  Magasinet är ett gemensamhetshus på gården som också  är en projektplats där du kan förvara och bearbeta årets skörd eller kanske bygga en möbel. Här finns även möjlighet att skapa ett tingotek där du kan boka utrustning och verktyg gemensamma för BRF:en. Det som växer här har sin givna funktion.  Alltifrån att fördröja dagvatten till att producera lokala livsmedel. Istället för dekorativ vegetation finns här fruktträd, bärbuskar och skuggtåliga odlingar av bönor och betor. Den tåliga och vertikalväxande humlen kan bli lokalproducerat öl i det gemensamma Magasinet. Vi låter gården domineras av gröna nyttoväxter och låter även samtliga tak ge plats åt en biologisk mångfald.
  • Status : Under arbete
  • Client : BLKK
  • Partners : Bright Living
  • Sustainable : Passivhusteknik, Solceller, Gröna tak, Grönfaktor 0,5, Robusta material
  • Programme : Lägenheter och lokaler i bottenplan
  • Site : Rosendal, Uppsala
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Sanna Johnels, Louise Nickelsen
  • Project's Link : Rosendal Bildspel

Related Projects