Overview
Byggnaderna har planerats för att deras första två våningar ska fungera som en naturlig förlängning av det offentliga rummet och koppla samman de olika sidorna av tomten med varandra. Den höga byggnaden ges en volym av fyra staplade boxar. Konceptet blir en modern tolkning av funkishusens staplade byggnadsvolymer öster om torget samt Sundbybergs kyrkas sammansatta volymer. Uttrycket skiljer sig från Tuletornen där balkongerna är den viktiga gestaltningsidén och konkurrerar därigenom inte med dem. Materialiten ansluter till stenhusen längs Tulegatan. I sockelvåningen kläs fasaderna med en mörk natursten. Till skillnad från en ljusare sten eller en mer homogen betongyta blir naturstenen mindre känslig för smuts och delar av fasaden som skadas kan ersättas med ny sten. De övriga våningarna har betongfasader med reliefer och matrisgjutning vilket ger en varierad men samtidigt sober fasad. Balkongräckena tillverkas i glas för att ge ett lätt uttryck. Det görs mattblästrat för att undvika reflektioner. Material och byggnadssätt är valda med omsorg för att byggnaden skall åldras vackert. Sten och betong i fasad är mer eller mindre underhållsfria. Vid balkonger finns sioo-behandladeträpartier, behandlingen gör att virket är underhållsfritt, överliggande balkonger ger även väderskydd och träet kan nås smidigt från balkongen.
  • Status : Tävling, 2a pris
  • Sustainable : Miljöbyggnad Silver, Svanen
  • Programme : Mix av bostäder, kontor och handel
  • Team : Joakim Kaminsky, Edouard Boisse, Carolina Ripoll
  • Project's Link : Sundbybergs Terasser

Related Projects