Overview

"Olikheterna är större än likheterna. det är lite som längs en av de smala låga gatorna i de gamla delarna av Malmö. Detaljeringen är samtidigt rejäl. Hantverksmässig. Folklig."

Tomas LauriArkitektur magazine
På den sista lediga tomten i Bo01 området vann KKA tillsammans med Höllviksnäs Förvaltning AB en markanvisningstävling anordnad av Malmö stad. Projektet är Västra Hamnens enda passivhus och vi har strävat efter att ge varje byggnad en unik karaktär, bland annat genom en variation i fasadmaterial. Projektet använder lokala material på ett samtida sätt och bostäderna länkas samman genom likartade detaljer, vilket också bidrar till byggnadernas mänskliga skala och unika uttryck.
  • Status : Färdigställt 2011
  • Client : Höllviksnäs Förvaltning AB
  • Partners : Bengt Jeppson Byggnads AB
  • Budget : 21.700-25.330 Kr/kvm
  • Sustainable : Passivhus
  • Programme : Parhus (740 m2)
  • Site : Västra Hamnen, Malmö
  • Team : Joakim Kaminsky, Fredrik Kjellgren, Marie Löwenherz, Alessandro Micelli
  • Other : initierades efter 1a pris i en öppen tävling, projektet har även vunnit 2a pris i den internationella tävlingen AECCafe Sustainable Architecture Challange
  • Project's Link : Bildspel Salongen 35

Related Projects