Overview
I händelse av larm, är Svenska Sjöräddningssällskapet och deras volontärer redo att rycka ut inom 15 minuter, i alla väder, årets alla dagar, 24 timmar om dygnet. Den nya räddningsstationen är placerad på Rörö, och vill på ett respektfullt och robust sätt bli en del av hamnmiljön. Den nya stationen är en byggnad i vinkel. Detta för att kunna skapa förutsättningar för att få lä. Husets tre delar är ett svar på den interiöra indelningen mellan offentligt, semi offentligt och privat. Delarna vänder sig symboliskt mot väst och trappar ner mot den nödställde ute på det öppna havet. Smarta materialval, såväl som byggnadsfysik och byggnadsteknik samverkar så att byggnaden blir ett plusenergihus. I bästa fall kräver inte ens byggnaden stöd från samhällets tekniska system. Inget ska stå i vägen för att byggnaden, båtarna och sjöräddarna ska kunna göra det som är viktigast: - Alltid, i alla lägen vara redo!
  • Status : Under projektering
  • Client : Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS
  • Sustainable : Plusenergihus, lokala materialval
  • Programme : Kontor, verkstad, personalytor (556 kvm)
  • Site : Rörö, Göteborg
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Johan Brandström, Edouard Boisse

Related Projects