Overview
Titta på Göteborg från ovan. Som de flesta västerländska städer är det ganska grått och bara hustaken utgör en tredjedel av stadens yta. Detta område kan användas bättre. På platta tak och i parker kan grödor odlas, på tak i söderlägen kan solpaneler monteras, små vindkraftverk kan producera el och vissa tak kan förtätas med fler bostäder. Vi ser också Göta älv som centrum för framtidens Göteborg och för att bättra länka samman staden skapar förslaget nya länkar med aktiviteter som bildar starka kopplingar mellan idag separerade områden. Med utgångspunkt i Göteborg stads vision om Göteborg 2050 presenterar tankesmedjan Super Sustainable en arkitektonisk vision för ett hållbart Göteborg.
  • Status : Idé
  • Partners : Super Sustainable
  • Sustainable : Vision för en hållbar stad
  • Programme : Stadsplanering
  • Site : Göteborg
  • Team : Fredrik Kjellgren, Joakim Kaminsky, Shadi Jalali Heravi, Jonas Tjäder.
  • Other : Utställt på MIPIM och Göteborgs Stadsmuseum
  • Project's Link : Bildspel Super Sustainable Gothenburg

Related Projects