#NEDEN

Finns det något kvar att säga om Heden? Platsen har länge varit ett kärt ämne för debatt och många har nog tänkt att allt måste vara sagt, men samtidigt känns inga av de förslag som hittills lagts fram optimala.
Att bygga på en unik öppen plats som ligger Göteborgarna så varmt om hjärtat känns inte rätt, men att säga att Heden är perfekt och inte kan förbättras, nej vi håller faktiskt inte med. Heden skulle vinna på färre markparkeringar, en större mångfald av idrottsprogram och stråket i Vasagatans förlängning mot Ullevi skulle kunna förstärkas och befolkas ytterligare. I bostadsbristens Göteborg måste man också fråga sig hur alla oexploaterade ytor kan användas.

“Man kan få en föraning genom att besöka Ewha Womans University i Seoul ritat av den franska arkitekten Dominique Perrault. “

Tänk om man kunde äta kakan och ha den kvar. Om Heden kan fortsätta vara en öppen plats präglad av idrottsliv och möten mitt i Göteborg. Och samtidigt ge förutsättningar för förtätning och utveckling av staden.
Vi föreslår att Heden förtätas nedåt, det Göteborgska namnet för vår projektidé faller sig naturligt; Neden. Under mark byggs två våningar med parkering, idrottshallar och lokaler. Hit flyttas Valhalla sporthallar som idag ligger mellan Scandinavium och Valhallabadet samt Ullevi Tennisklubbs hallar och utomhusbanor vid Gamla Ullevi. Flytten är kort men vi tror att synergieffekter kan uppstå när fler idrotter samlas vid Heden. I och med flytten frigörs ytor för bostäder i hallarnas tidigare lägen samtidigt som Heden bevaras som en öppen plats och förstärks som ett centrum för idrott.
En ny boulevard skär svagt sluttande ned i marken och öppnar upp fasader för de våningarna under mark. Boulevarden blir en aktiv förlängning av Vasagatan och binder samman Haga med Ullevi i ett kontinuerligt gångstråk med trädallé. Boulevardens sträckning aktiveras av uteserveringar, grönska och möjlighet för ungdomar och barn att ta del av detta skyddade bilfria stadsrum. Längs gatan finns även butiker, restauranger och arbetsplatser. Idrottslokalerna nås både från den nedsänkta gatan eller direkt från det bakomliggande parkeringsgaraget.
Vad kostar det? Uträkningar vi gjort visar på att en parkeringsplats i ett så centralt läge som Heden blir lönsam även om den grävs ned i tre plan, så den ändringen är självfinansierande. Byggrätterna som skapas vid Scandinavium och Gamla Ullevi hjälper till att finansiera flytten av hallarna medan de kommersiella ytorna som skapas längs gatan bringar hyresintäkter för exploatören. Projektidén skulle totalt kunna skapa över 100.000m2 yta. Det räcker tex till 1.000 parkeringsplatser, 10 tennisplaner, 10 handbollsplaner, 1 gym, 5 restauranger, 5 stora butiker och 100 arbetsplatser. På tomterna som frigörs genom flytten av hallarna finns plats för ca 400 nya bostäder. Det blir en hel del skatteintäkter.
Hur är det att vistas i det framtida Neden? Man kan få en föraning genom att besöka Ewha Womans University i Seoul ritat av den franska arkitekten Dominique Perrault. Här har man använt sig av en liknande lösning med en gatunivå under den omgivande marken, då gatan är bred blir miljön ljus och inbjudande. I Nedens fall omges gatan av ca 10 meter höga fasader vilket ger en sektion som är ljusare än de flesta stadsgator. Genom en snillrik planering av ramperna blir alla delar av gatan tillgängliga och alla nivåer kan även nås via hiss. Över gatan finns ett par smala broar för de som vill gena mellan Hedens bollplaner. De lokaler som behöver dagsljus placeras längs gatan medan parkering och idrottshallar förläggs längre in.
Heden kan bli lika viktig för Göteborg som Hyde Park är för London och Central Park för New York, men har en bit kvar innan den når sin fulla potential. Med vårt förslag skulle Heden kunna fortsätta vara en unik öppen plats i Göteborgs hjärta samtidigt som den fylls med fler kvalitéer och fungerar som en katalysator för utvecklingen av hela den centrala staden.

Läs vår intervju i GP.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment