För hantverk i tiden

Byggandet i Sverige har successivt tappat kontakten med hantverket och går mot en allt större likriktning. Både till ...

En ekskog med en miljon invånare

År 2021 firar Göteborg 400 år. Tillsammans kan vi göra det till mer än ett jubileum. Vi ställde oss frågan hur Göteb ...

Kuliss istället för blandstad

Det tycks ha blivit något av ett mantra i modern svensk stadsplanering; kravet på vertikal indelning av fasader i sm ...

#NEDEN

Finns det något kvar att säga om Heden? Platsen har länge varit ett kärt ämne för debatt och många har nog tänkt att ...

Press Contact

  • Press Contact: Fredrik Kjellgren
  • Tel: +46 31 761 20 01
  • E-post: press@kjellgrenkaminsky.se
  • For large resolution images, check our Flickr account.