Bättre att förtäta våra städer.

Bättre att förtäta våra städer än att bygga helt nya. Det är klart att Sverige måste växa. På kort sikt 20–30 år kom ...

Drömmen om drömhuset besannas.

Design, arkitektur och heminredning är på allas läppar samtidigt som det byggs som aldrig förr. Bara i år färdigstäl ...

Större är inte alltid bättre.

Trenden att mindre kontor köps upp av större är inte en självklar utveckling. Sverige behöver arkitektkontor i alla ...

För hantverk i tiden

Byggandet i Sverige har successivt tappat kontakten med hantverket och går mot en allt större likriktning. Både till ...

#NEDEN

Finns det något kvar att säga om Heden? Platsen har länge varit ett kärt ämne för debatt och många har nog tänkt att ...

Kuliss istället för blandstad

Det tycks ha blivit något av ett mantra i modern svensk stadsplanering; kravet på vertikal indelning av fasader i sm ...

En ekskog med en miljon invånare

År 2021 firar Göteborg 400 år. Tillsammans kan vi göra det till mer än ett jubileum. Vi ställde oss frågan hur Göteb ...