CERTIFYCATION

En miljöcertifiering (miljöklassning) är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.
 • Passivhus är extremt välisolerade byggnader som i stort värms upp av energi som redan
  finns i byggnaden.Människor och hushållsapparater genererar stora mängder energi.

  KKA har designat ca 20 passivhus varav fem är byggda.

  Joakim Kaminsky är SITAC certifierad Passivhusbyggare på avancerad nivå.

  Projekt i urval:
  Salongen, Villa Nyberg, Ulricehamn Besökscenter, Tio unika passivhus
  Mer info: www.passivhuscentrum.se
  Kontakt: Joakim Kaminsky

 • BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är den ledande och mest spridda
  hållbarhets certifieringen i världen, för byggnader och stadsplaner. Kjellgren Kaminsky
  har som första arkitektbyrå i Sverige ritat ett certifierat BREEAM projekt me betyget Very Good.

  Fredrik Kjellgren är ansvarig för projektering med certifiering BREEAM.

  Projekt: Magnusson & Freij
  Mer info: http://www.sgbc.se
  Kontakt: Fredrik Kjellgren

 • Miljöbyggnad – miljöcertifiering utifrån svenska förhållanden. Miljöbyggnad är ett
  certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis.
  Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå verkningsfullt för att skapa miljömässigt
  hållbara byggnader. Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller
  energi, inomhusmiljö och material. Miljöbyggnad används för nyproducerade och befintliga byggnader
  oavsett storlek. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betygt BRONS, SILVER eller GULD.

  Joakim Kaminsky är ansvarig för projektering med certifiering Miljöbyggnad.

  Projekt i urval:
  HSB Kvillebäcken
  Mer info: http://www.sgbc.se
  Kontakt: Joakim Kaminsky