OUR-WAY-OF-THINKING_mini

KKA vill rita byggnader som gör människor lyckliga och har ett minimalt ekologiskt fotavtryck. Vi har byggt upp vår expertis genom vår passion för hållbarhet och erfarenhet från verkliga projekt. Hållbarhetsfrågor är komplexa och gränsöverskridande. 
Därför har KKA etablerat samarbete med några av landets ledande hållbara aktörer, bland annat genom tankesmedjan Super Sustainable som vi själva är initiativtagare till. Tveka inte att fråga om du vill veta mer! 

SS3+ARKUS