KKA vill rita byggnader som gör människor lyckliga och har ett minimalt ekologiskt fotavtryck. Vi har byggt upp vår expertis genom vår passion för hållbarhet och erfarenhet från verkliga projekt. 
 Hållbarhetsfrågor är komplexa och gränsöverskridande. Vi har även initierat tankesmedjan Super Sustainable där vi utvecklar vårt hållbarhetsarbete tillsammans med andra spännande aktörer. 

SS3+ARKUS