KKA är en flerfaldigt prisbelönt arkitektbyrå som uppmärksammas både internationellt och i Sverige. Vi är erkända för vår höga nivå inom arkitektur och hållbarhet. Vi arbetar med utgångspunkt från vårt manifest som sätter fokus på våra värdeord; modig, hållbar och inspirerande.

Vi har en realistisk inställning till ekonomi och tekniska lösningar för att uppnå våra kunders mål. Vårt team har en bred kompentens med svenska och internationella experter inom en rad områden som gör att vi kan erbjuda följande tjänster:

 • Vårt team har en bred kompentens med svenska och internationella experter inom en rad kompetensområden som gör att vi kan erbjuda följande tjänster:

  – Arkitektur
  – Inredningsarkitektur
  – Landskapsarkitektur
  – Möbelformgivning
  – Stadsplanering
  – Visualisering
  – Branding

 • KKA har tagit fram visualiseringar för ett flertal kunder, allt från enkla och snabba perspektiv till mer avancerade och verklighetstrogna bilder. Vi producerar även filmer som i vissa fall kan vara ett effektivare medium för att kommunicera ett projekt till slutkund.

  Kontakt: Fredrik Kjellgren

  Bilder i urval:
  Se vår portfolio

  Film i urval:

  – Bostadsbolaget “hur vill du bo”
  – Villa Växa
  – Super Sustainable Göteborg
  – Super Sustainable Stockholm

 • I vår modelstudio tar vi fram modeller till de flesta av våra större projekt. Vi har en egen 3D printer där vi kan skriva ut mycket detaljerade modeller. Vi tar fram både enkla skissmodeller och mer avancerade modeller för tex utställningar eller försäljning av bostäder.

  Kontakt: Fredrik Kjellgren

  Modell i urval:

  – Super Sustainable Göteborg
  – Super Sustainable Stockholm

 • KKA använder sig av BIM Autodesk Revit för alla projekt. Vid projektering i 3D förbättras kvaliteten och samarbetet med andra konsulter effektiviseras. Hittills har vi genomfört över tjugo projekt med hjälp av BIM-mjukvara. Andra program vi använder oss av är Google SketchUp, AutoCad, 3dStudioMAX, Derob-LTH. Alla program är av den senaste original versioner från mjukvaruleverantör. På grund av vårt hållbarhetsarbete har Autodesk valt ut oss som en ”Cleantech Partner” vilket innebär att vi hjälper dem i deras arbete att utveckla Autodesk Revit.

  Kontakt: Fredrik Kjellgren

  Projekt i urval:

  – Kollaskolan
  – HSB Kvillebäcken
  – Öijard Hotell
  – Lecor HQ
  – Limhamn
  – Clean Green
  – Vetlanda förskola
  – Villa Ahlberg
  – Broslättskolan m.fl.

 • I skissfasens tidiga skeden tas många beslut som påverkar projektets energiförbrukning. En dålig volymfaktor och ett designkoncept med en alltför generös fönstersättning kan till exempel vara svårt och kostsamt att rädda med åtgärder i senare skeden av projekteringen. Därför är det viktigt för oss som arkitekter att själva kunna ta fram energiberäkningar för våra projekt. Med strängare energikrav så krävs eftertanke även för hus som inte siktar på tex passivhusnivå. För att kunna ge kunden de bästa förutsättningarna använder sig KKA av två beräkningsprogram i tidiga skeden:
  Derob-LTH 2.0; en av de mest exakta programvarorna på marknaden. Utvecklad av Texas University och Lunds Tekniska Högskola. Gör dynamiska simuleringar i 3D miljö för alla typer av byggnader i hela Världen.

  Energihuskalkyl; ett grundläggande program där vi gör snabba beräkningar av energianvändningen och effektbehovet för byggnader i Sverige. Används för att certifiera svenska passivhus.

  Kontakt: Joakim Kaminsky

  Mer information:

  www.ebd.lth.se
  www.energihuskalkyl.se

  Projekt i urval:

  – Enskilt boende
  – Vetlanda förskola
  – Limhamn (50 radhus)
  – Salongen 35
  – Villa Nyberg
  – Besökscenter
  – Tio unika passivhus

 • I projekt där vi har BAS-P ansvar skapar vi ett nära samarbete med beställare och projektledare för att verkligen sätta arbetsmiljöfrågorna på dagordningen under projekteringsarbetet. Som BAS-P tar vi ansvar för arbetsmiljön i sin helhet, på byggarbetsplatsen och för brukarna i projektet.

  Kontakt: Fredrik Kjellgren

  Projekt:

  – Öijared Hotell
  – Försklola i Vetlanda

   

 • Passivhus är extremt välisolerade byggnader som i stort värms upp av energi som redan finns i byggnaden. Människor och hushålldapparater genererar stora mängder energi.
  KKA har designat ca 20 passivhus varav fem är byggda. Joakim Kaminsky är SITAC certifierad Passivhusbyggare på avancerad nivå.

  Kontakt: Joakim Kaminsky

  Projekt i urval:

  – Kollaskolan
  – Salongen 35
  – Villa Nyberg
  – Besökscenter
  – Tio unika passivhus

  Mer information:
  www.passivhuscentrum.se

   

   

 • BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är den ledande och mest spridda hållbarhets certifieringen i världen, för byggnader och stadsplaner. Fredrik Kjellgren har varit ansvarig arkitekt för Sveriges första BREEAM certifierade renovering.

  Kontakt: Fredrik Kjellgren

  Projekt i urval:
  – Clean Green

  Certifieringsnivå:
  BREEAM Very Good

  Mer information:
  www.breeam.org

   

   

 • Vid utvärdering av material med avseende på hållbarhet använder vi oss av vår erfarenhet från utförda projekt samt materialdatabankerna Sunda Hus, BASTA och Byggvarubedömningen.

 • Att arbeta med KKA är lönsamt för våra kunder. Genom att lyfta de rätta frågorna kan vi identifiera potentialen i varje projekt. Vi arbetar med fastighetsutvecklare, byggare och kommuner för att skapa nya möjligheter och vitalisera oexploaterade områden. Vi är proaktiva och har i flera fall själva tagit fram idéer som lett till projekt.

  Kontakt: Fredrik Kjellgren

   

   

  Tjänster i urval:

  – Tidiga skeden
  – Markanvisningstävlingar
  – Analys av markområden

  Projekt i urval:

  – Ulricehamn stadsplan, Ystad
  – Regementsområde, Kalmar
  – KKA “site Ideas“ m.fl.

   

 • KKA strävar efter att ligga i framkant inom byggande och hållbarhet. Därför investerar vi tid i forskning, utveckling och utbildning. Sedan 2007 driver Joakim Kaminsky och Fredrik Kjellgren med ett flertal andra externa medlemmar tankesmedjan “Super Sustainable“ som är engagerad i forskning och visionära arbeten med hållbarhetsfrågor i fokus. KKA är också delaktiga i det nationella forskningsprojektet Renobuild som syftar till att utveckla teknik och för att renovera det svenska bostadsbeståndet till lågenergi-standarder på ett miljövänligt sätt. Vi är även medlemmar i Arkus samt Sweden Green Building Council

  Kontakt: Fredrik Kjellgren

   

  Projekt:

  – Super Sustainable Göteborg
  – Super Sustainable Stockholm
  – Passivhus Workshop
  – Renobuild tillsammans med bla: Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  – Forskning kring textila väderskydd i sammarbete med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

   

 • Medarbetare på KKA har undervisat på arkitekturskolor i Stockholm, Göteborg, Trondheim och Lund. Vi håller löpande föreläsningar och workshops för många organisationer och privata företag.

  Kontakt: Joakim Kaminsky

  Urval:

  – Bostadsbolaget i Göteborg
  – Chalmers tekniska högskola
  – Lunds arkitekthögskola
  – Trondheims arkitekthögskola

  Vi vill dela vår kunskap inom de områden vi kan bäst; hållbar design, energieffektiv arkitektur, innovativ arkitektur, nutida arkitektur, BREEAM och Passivhus.

  Kontakt: Joakim Kaminsky

  Vi erbjuder följande utbildningsalternativ:

  – Föreläsningar
  – Workshops
  – Seminarier